من

در آستانه ی مردن

                    و تو

زایش دوباره ی

                    من 

در آغوش فاحشه ؛

                     فلسفی ترین موجود جهان

به مرگ تو می اندیشم

| ۱۲ نظر

واژه ها در جاده بی انتهای شعور به انتظار شاعری ایستاده اند 

| ۷ نظر

۵ و ۶ آبان ماه نمایش فیلم های منتخب جشنواره سینما حقیقت و جشنواره فیلم های رضوی 

۵ آبان ماه بعد از ظهر 

۶ آبان ماه صبح و بعد از ظهر 

مکان : فرهنگسرای طوبی – سالن فرهنگ

| ۱۱ نظر

!

در رگهایم آب انار جاریست 

             وقتی که دانه های مغزم به تو فکر می کنند

| ۶ نظر